Romaner (39)

Sprooch: Lëtzebuergesch
E Kannerbuch fir erwuesse Leit

Lëtzebuerger Buchpräis 2017 (Kanner- a Jugendbuch)

nominéiert fir de S ...

Sprache: Deutsch
Novelle

Lëtzebuerger Buchpräis 2017 (Literatur)

Op der Lay 184

2016, 2. Auflage 2017
200 Seiten, 11,5x18,6 cm, broschiert

ISBN 978-2-87967-220-5

18,90 €

Sprache: Deutsch
Kriminalroman

Op der Lay 180

2015,
288 Seiten, broschiert

ISBN 978-2-87967-208-3

14,90 €

Sprooch: Lëtzebuergesch
Roman

nominéiert fir de Lëtzebuerger Buchpräis 2015

Op der Lay 178
2015, 200 Säiten

ISBN 978-2-87967-205-2

14,90 €uro

Sprooch: Lëtzebuergesch
Roman

nominéiert fir de Lëtzebuerger Buchpräis 2014

Servais-Präis 2015

Op der Lay 175

2014, 320 Säiten

ISBN 978-2-87967-197-0

16,90 €

Sprooch: Lëtzebuergesch
Roman

nominéiert fir de Lëtzebuerger Buchpräis 2013

Op der Lay 170
2012, 192 Säiten

ISBN 978-2-87967-181-9

14,90 €uro

Sprooch: Lëtzebuergesch
Roman
Lëtzebuerger Buchpräis 2012 (Literatur)

Op der Lay 167

2011, 2. Oplo 2012, 3. Oplo 2014, 224 Säiten

ISBN 978-2-87967-178-9

14,90 €

Sprache: Deutsch
Roman

Prix Arts et Lettres 2014

Op der Lay 166

2011, 144 Seiten, Paperback

ISBN 978-2-87967-177-2

11,90 €

Sprache: Deutsch
Kurze Kriminalgeschichten aus Luxemburg

Op der Lay 168

2011, 144 Seiten

ISBN 978-2-87967-179-6

11,90 €

Langue: français
Roman

Op der Lay 162

2011, 96 pages

ISBN 978-2-87967-171-0

10,90 €uro

Säit 1 vun 3